סיכום

video-placeholder
Loading...
View Syllabus

From the lesson

מודול 4: סיכום

המודול הזה מסכם את הנקודות העיקריות מכל המודולים ומפרט את השלבים הבאים להעמקת הלמידה.

Taught By

  • Placeholder

    Google Cloud Training

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.