Fertilite ve Fekundabilite

Loading...
View Syllabus

Reviews

5 (6 ratings)
  • 5 stars
    6 ratings
From the lesson
Fertilite ve İnfertilite Kavramları
Fertiliteyi etkileyen faktörler; infertilitenin tanımı, dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı, infertilite gelişimini etkileyen faktörler, infertilite neden toplumsal bir sağlık sorunudur?

Taught By

  • Aygül Akyüz

    Aygül Akyüz

    Professor

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.