Gonadotropin Agonist ve Antagonistleri

Loading...
View Syllabus

Reviews

5 (6 ratings)
  • 5 stars
    6 ratings
From the lesson
İnfertilite Tedavileri
İnfertilite tedavileri; farmakolojik ajanlar, tedavi protokolleri, yardımcı üreme teknikleri, intrauterin inseminasyon, in vitro fertilizasyon, IVF başarısını ve sonucunu etkileyen faktörler, infertilite tedavisinde üçüncü taraf yaklaşımları

Taught By

  • Aygül Akyüz

    Aygül Akyüz

    Professor

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.