IVF-ET

Loading...
From the course by Koç University
İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)
5 ratings
From the lesson
İnfertilite Tedavileri
İnfertilite tedavileri; farmakolojik ajanlar, tedavi protokolleri, yardımcı üreme teknikleri, intrauterin inseminasyon, in vitro fertilizasyon, IVF başarısını ve sonucunu etkileyen faktörler, infertilite tedavisinde üçüncü taraf yaklaşımları

Meet the Instructors

  • Aygül Akyüz
    Aygül Akyüz
    Professor
    Koç University School of Nursing

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.