אתגרים בנושא פיתוח ותפעול של IT

video-placeholder
Loading...
View Syllabus

Skills You'll Learn

Cloud Computing Security, Security Modes, Privacy, Cloud Computing

From the lesson

Module 3: מודול 3: מעקב אחר השירותים והפעולות של צוותי IT בענ

Taught By

  • Placeholder

    Google Cloud Training

Explore our Catalog

Join for free and get personalized recommendations, updates and offers.