Profile

Vựa Cừ Tràm Tân Hoàng Phát

bán hàng at TNHH

Work Experience and Education

bán hàng at TNHH

Senior Manager / Director

Education Level

Some college but no degree

Career Goals

Open to new job opportunities in 311/1D Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Preferred Occupations

Kinh Doanh · Senior Manager / Director