Profile

Sara Santesson

Lecturer

Bio

Jag är språkkonsult och adjunkt i retorik. Jag arbetar med att utveckla studenters skrivande, både i mitt eget klassrum och i högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, tillsammans med lärare från olika ämnen. Andra intressen är retorikdidaktik – hur man bäst skapar grogrund för studenter som vill utvecklas som retoriker – och populärvetenskap, särskilt naturvetares förmåga att kommunicera sin forskning till allmänheten.

Courses - Swedish