Profile

Susanne Pelger

Associate Professor

Bio

Jag heter Susanne Pelger och är docent och lektor i naturvetenskapens didaktik vid Lunds universitet. Jag undervisar och forskar om högskolepedagogik och kommunikation, ofta i samarbete med språkvetare. Särskilt intresserar jag mig för hur studenter kan utveckla sin förmåga att skriva, och hur skrivandet också kan bidra till en bättre ämnesförståelse. Själv skriver jag gärna och varierat – allt från vetenskapliga artiklar till barnböcker!

Courses - Swedish