About this Course

34,894 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Planlama aşamasının bileşenlerini ve bunların önemini açıklama.

  • Proje planı ve risk yönetimi planı oluşturmak için gerekli araçları ve en iyi uygulamaları belirleme. 

  • Bütçenin nasıl tahmin edildiğini, takip edildiğini ve sürdürüldüğünü açıklama.

  • İletişim planı taslağı oluşturma ve planın nasıl yönetileceğini açıklama.

Skills you will gain

  • Risk Yönetimi
  • Görev Tahmini
  • Satın Alma
  • Stratejik Düşünme
  • Proje Planlaması:
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Turkish

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(4,226 ratings)
Week1
Week 1
5 hours to complete

Planlama aşamasına başlama

5 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 7 readings, 5 quizzes
Week2
Week 2
4 hours to complete

Proje planı oluşturma

4 hours to complete
9 videos (Total 42 min), 6 readings, 5 quizzes
Week3
Week 3
5 hours to complete

Bütçe hazırlama ve satın alma süreçlerini yönetme

5 hours to complete
12 videos (Total 51 min), 8 readings, 8 quizzes
Week4
Week 4
4 hours to complete

Riskleri etkili bir şekilde yönetme

4 hours to complete
10 videos (Total 38 min), 5 readings, 7 quizzes

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.