Profile

Attila Aşkar

Prof. Dr.

Bio

Türkçe
Attila Aşkar halen Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Öğretim üyeliğinin yanı sıra, Attila Aşkar Koç Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (1993 – 1998), Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (1998 – 2001) ve Rektör (2001 – 2009) olarak görev yapmıştır. 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek mühendislik diploması, 1969 yılında da Princeton Üniversitesi’nden doktora diploması almıştır. Profesör Aşkar’ın geçmişteki akademik ve idari yükümlülüklerinden bazıları şöyledir: Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkanlığı, Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Senato Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Temsilciliği; TÜBİTAK Marmara Araştıma Merkezi’nde araştırıcı, Bilimadamı Yetiştirme Grubu’nda Üyelik; Brown Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacılığı, Paris ve Princeton Üniversitelerinde, Max-Planck Enstitüsü’nde (Göttingen) ve Stockholm’deki İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde ziyaretçi profesörlük.
Attila Aşkar TÜBİTAK “Teşvik Ödülü”, TÜBİTAK “Bilim Ödülü” ile Kültür Bakanlığı “Bilgi Çağı” ödülü sahibidir. Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğine seçilmiştir. Attila Aşkar’ın biri yurt içinde, biri yurt dışında basılmış iki kitabı ile ISI endekslerine giren dergilerde 95 makalesi vardır. En son üzerinde çalıştığı araştırma konuları diferansiyel denklemler, moleküler dinamikteki diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri ile zamana bağlı kuantum mekaniğindeki çözüm yöntemleri ile sürekli ortamlar, elastisite teorisi ve akışkanlar mekaniğini içermektedir. Attila Aşkar’ın mühendislik ve fen bilimleri öğrencilerini hedefleyen “Tek değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”, “Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”, “Doğrusal cebir” ve “Diferansiyel denklemler” başlıklı dört ciltlik dizisi yayına hazırlanmaktadır.
English
Attila Aşkar is a professor of Mathematics at Koç University in Istanbul. Concurrently to his academic position, Dr. Aşkar served Koç University as President (2001 – 2009), Provost (1998 – 2001) and Dean of Arts and Sciences (1993 – 1998). His previous academic appointments included positions at Boğaziçi University in Istanbul, Brown University, Princeton University, Paris University VI, Max-Planck Institute in Göttingen and the Royal Institute of Technology in Stockholm. Attila Aşkar received recognitions which include the Science achievement award; and Science award of the The Scientific and Technological Research Council of Turkey; the “Information Age” Award of the Ministry of Culture and was elected by peers as a permanent member of the “Turkish Academy of Sciences”. Attila Aşkar received his engineering Diplom from the Technical University of Istanbul in 1966, his PhD from Princeton University in 1969 and was a post-doc at Brown University.
His recent research interests included scattering of classical and quantum waves; wavelet analysis and computational solutions of differential equations for molecular dynamics, continuum mechanics, elasticity and fluid dynamics problems. He is the author of over a hundred research articles in referred international journals and two books. His recent four volume books in Turkish on single and multiple variables, linear algebra and differential equations for freshmen and sophomore classes are due to appear within a year.