Nguyen Ngoc account profile

Personal details

Nguyen Ngoc

Additional info

Links & Resume

Sống xanh không chỉ là một xu hướng, đó còn là một phong cách sống của con người hiện đại. Trong năm 2024, thiết kế nội thất thân thiện với môi trường chiếm vị trí trung tâm, bao trùm nhiều xu hướng khác. Các vật liệu bền vững, yếu tố thiên nhiên và những bức tường sống động sẽ mang không gian mở vào ngôi nhà của bạn.

Education

Credentials

Princeton University

Bachelor's degree