Profile
Nước mắm Tĩn
Thành phố Hồ Chí Minh
Marketing

About Me

Nước mắm Tĩn là thương hiệu nước mắm rin nguyên chất đặc sệt thịt cá, kế thừa công thức truyền thống hơn 300 năm của làng chài xưa Phan Thiết.
https://nuocmamtin.com/
https://twitter.com/TinNuoc
https://www.facebook.com/nuoc.mam.tin
https://www.linkedin.com/in/n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFm-t%C4%A9n/
Gender
Male