Profile
Sacha inchi VN
Ho Chi Minh

About Me

Sachainchi VN là website chia sẻ kinh nghiệm cải thiện vóc dáng, giảm cân, tăng chiều cao hiệu quả. Đây là website được lập ra bởi Trần Nguyễn Hoa Linh, Địa chỉ: 212 Đông Hưng Thuận 02, Quận 12, Hồ Chí Minh, SDT: 0776549006. Website: https://www.sachainchi.vn/
https://www.sachainchi.vn/
https://twitter.com/SachaInchi5
https://www.facebook.com/sachainchihoalinh/
https://www.linkedin.com/in/sacha-inchi-hoa-linh/
Gender
Female
Birthday
February 2, 2001

Work Experience and Education

Lead / Manager · Employed full time (35 or more hours per week)
Education Level
Associate Degree (e.g., AA, AS)