Chevron Left
Back to Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme

Learner Reviews & Feedback for Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme by Google

4.8
stars
39 ratings

About the Course

Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın dördüncü kursundasınız. Bu kurs proje yaşam döngüsünün yürütme ve kapanış aşamalarını ele alıyor. Projenin hangi boyutlarını takip etmeniz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi ve ilgili kişilere iletmeyi öğreneceksiniz. Kalite yönetimini keşfederken ayrıca müşteri memnuniyetini nasıl ölçeceğinizi ve sürekli iyileştirme ile süreç iyileştirme tekniklerini nasıl uygulayacağınızı göreceksiniz. Ardından verilerin nasıl önceliklendirildiğini, karar verme sürecinde verilerden nasıl faydalanacağınızı ve verileri etkin bir şekilde sunmayı öğreneceksiniz. Daha sonra ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini nasıl yöneteceğinizi inceleyecek ve liderlik becerilerinizi güçlendireceksiniz. Proje ekibinin etkin iletişim kurmasına imkan tanıyan araçları, toplantıları nasıl planlamanız ve yönetmeniz gerektiğini ve projeyle ilgili güncel gelişmeleri nasıl etkin bir şekilde paylaşabileceğinizi keşfedeceksiniz. Son olarak, kapanış sürecinin adımlarını ve proje kapanış belgeleri nasıl hazırlayacağınızı ve paylaşacağınızı inceleyeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek. Bu programı tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok. Bu kursun sonunda: - Projenin hangi boyutlarını takip etmeniz gerektiğini belirleyip farklı takip yöntemlerini karşılaştırabileceksiniz. - Değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi ve ilgili kişilere iletmeyi öğrenmiş olacaksınız. - Kalite standartları, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü gibi temel kalite yönetimi kavramlarını açıklayabileceksiniz. - Sürekli iyileştirme ve süreç iyileştirmenin nasıl sağlanacağını ve müşteri memnuniyetinin nasıl ölçüleceğini tanımlayabileceksiniz. - Retrospektif toplantısının amacını ve nasıl yönetileceğini açıklayabileceksiniz. - Verilerin nasıl önceliklendirileceği ve analiz edileceğinin yanı sıra projenin veriler ışığında nasıl anlatılabileceğini gösterebileceksiniz. - Proje ekibinin etkili iletişim kurmasını sağlayan araçları tanımlayabilecek ve projedeki güncel gelişmeleri iletmeye yönelik en iyi uygulamaları keşfedebileceksiniz. - Paydaşlar, proje ekibi ve proje yöneticileri için kapanış sürecinin adımlarını açıklayabileceksiniz....
Filter by:

1 - 1 of 1 Reviews for Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme

By Ali Q

Nov 25, 2022

thanks