Chevron Left
Back to Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית

Learner Reviews & Feedback for Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית by Google Cloud

About the Course

בארגונים מסורתיים רבים משתמשים במערכות ובאפליקציות מדורות קודמים, וקשה לבצע באמצעותן התאמה לעומס ופעולות מהירות הדרושות כדי לעמוד בציפיות מודרניות של לקוחות. מנהיגים עסקיים וקובעי מדיניות IT צריכים כל הזמן לבחור בין תחזוקה של מערכות מדורות קודמים לבין השקעה במוצרים ובשירותים חדשים. בקורס הזה נבחן את האתגרים הנובעים משימוש בתשתית IT מיושנת, ואיך בעלי עסקים יכולים לבצע מודרניזציה של תשתיות בעזרת טכנולוגיית ענן. הקורס מתחיל בהבנה מעמיקה של אפשרויות המחשוב השונות הזמינות בענן ופירוט היתרונות של כל אחת מהאפשרויות. לאחר מכן נבחן את האפשרויות למודרניזציה של האפליקציות ושל ממשקי API (ממשק תכנות יישומים). בקורס מתוארים גם מגוון פתרונות של Google Cloud שיכולים לשפר את תהליך פיתוח המערכות וניהולן בעסקים שונים, כמו Compute Engine,‏ App Engine ו-Apigee....
Filter by: