User

Cáp Điện Sài Gòn

Account Executive

Ho Chi Minh City

About Me

Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

https://capdiensaigon.com/

https://twitter.com/capsangjin

https://www.facebook.com/capdiensaigon2020

https://www.linkedin.com/in/dohoainhan/

Gender

Male

Work Experience and Education

Education Level

Bachelor's degree (e.g., BA, AB, BS)

Career Goals

Preferred Occupations

Digital Marketing Manager