Cáp Điện Sài Gòn
Account Executive
Ho Chi Minh City

About Me

Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.
https://capdiensaigon.com/
https://twitter.com/capsangjin
https://www.facebook.com/capdiensaigon2020
https://www.linkedin.com/in/dohoainhan/
Gender
Male

Work Experience and Education

Education Level
Bachelor's degree (e.g., BA, AB, BS)

Career Goals

Preferred Occupations
Digital Marketing Manager