Profile

Muhsine Itır Özgen

Okutman/Instructor

    Bio

    İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümü ilk mezunlarından olup Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. İlk örgüt tecrübesini Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de kazandıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne akademisyen olarak geri dönmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Klinik Psikoloji alanında çalışmıştır. Bu arada ilk önce İnsan Kaynakları daha sonra Örgütsel Psikoloji alanında 2 yüksek lisans çalışması yapmıştır. Araştırma alanı örgüt içi yapılan eğitimlerin etkililiği üzerinedir. Siemens Kartal ve Ankara’da açık alan eğitimlerinin şirket içi dinamiklerine etkisini ölçümledikten ve eğitimlerin çalışanlar üzerinde olan olumlu etkisine ikna olduktan sonra 1998 yılında özel sektöre geçmiş 10 yıl boyunca 2 eğitim ve yönetim danışmanlığı firmasında çalışmıştır. Daha sonra serbest danışman olarak çalışmış olup ağırlıklı sağlık sektörü çalışanlarına hasta- hekim ilişkileri, tükenmişlikle başa çıkabilme ve medikal sunum teknikleri gibi kişisel gelişim konularında seminerler, eğitimler ve koçluk vermiştir. Akademik hayattan kopmamak ve okumayı devam ettirebilmek vazgeçemediği bir tutkudur, son olarak 2008 yılında University of California, Berkeley’de “proje yönetimi” ile ilgili diploma programına katılmış, 2009 yılında ise Deakin University, Australia’dan “MLQ Leadership and Coaching (Liderlik ve koçluk)” sertifikasını almıştır. Akademik eğitimin yanı sıra mesleği ile ilgili yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen sayısız kurslara katılmıştır; başlıcaları: “ Kişilik tiplerine göre işe alım (Avustralya)”, “Gestalt Coaching (Istanbul)”, Branded Customer Service/USA (Markalaşmış Müşteri Hizmeti/Amerika)”, Öfke ile başa çıkma sanatı (Istanbul)”, “Psikodrama(Istanbul)”, “Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı/Stepen Covey(Istanbul)”dır. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda isim yapmış farklı sektörlerden firma çalışanlarına sayısız eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu şirketlerden bazıları; Bayer, Bosch, Carrefour, DHL, Fujitsu, Hannover Messe, KPMG, Marsh Sigorta, Mercedes, Novartis, Petrol Ofisi, Pronet, Roche, Turkcell, YKK’dır. Sıklıkla verdiği eğitim başlıkları: Mükemmel Müşteri Hizmeti, Önce Insan, Duygusal Zeka, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, Performans Yönetimi, Etkili Liderlik ve Yöneticilik, Zor Insanlarla Başa Çıkma Sanatı, Etkin İletişim, Açık Alan Takım eğitimleri, Koçluk, Stres Yönetimi, Fish (motivasyon programları) gibi örgüt içersinde çalışanların davranışlarına yönelik ilişkisel beceri ağırlıklı eğitimlerdir. Halen Fielding Graduate University California’da Human and Organizational Development programinda doktora öğrenimine devam etmektedir. ------ Being one of the first graduates of Izmir Bornova High School’s German Department, she graduated from Boğaziçi University’s Psychology Department. After having her first industrial experience at Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., she returned to Boğaziçi University as an academician. She worked at Boğaziçi University Psychology Research and Application Center in clinical psychology field. Meanwhile she took her two graduate degrees in Human Resources and Industrial Psychology. Her research field is the effectiveness of the training programs in workplace. After assessing the effects of outdoor training program on company dynamics in Siemens Kartal and Ankara she started working in private sector in 1998. She worked in two Training & Management Consultancy companies for 10 years. After that, she worked as a freelance management consultant mainly in health care industry. Her major seminar subjects were patient-doctor relationship, coping with burnout and medical presentation techniques and emotional intelligence. Continuing her academic life and studying is her passion. In 2008 she participated in a diploma program of University of California- Berkeley on “Project Management”. In 2009 she completed the certificate program “MLQ Leadership and Coaching” from Deakin University / Australia. Apart from her academic education, she participated in numerous seminars in Turkey and abroad. Some of them are: “Recruitment regarding Personality Traits (Australia)”, “Gestalt Coaching (İstanbul)”, “Branded Customer Service (USA)”, Anger Management (İstanbul)”, Psychodrama (İstanbul)”, “7 Habits of Effective People, Stephen Covey (İstanbul)” She gave numerous training and consulting to company employees from national and international well-known companies. Some of them are: Bayer, Bosch, Carrefour, DHL, Fujitsu, Hannover Messe, KPMG, Marsh Sigorta, Mercedes, Novartis, Petrol Ofisi, Pronet, Roche, Turkcell, YKK. Names of the training programs she frequently gives: Branded Customer Management, People First, Emotional Intelligence, Time Management, Performance Management, Effective Leadership and Management, The Art of Dealing with Difficult People, Outdoor Team Training, Coaching, Stress Management, Fish Motivation Programs. Still, she is a Ph.D candidate in Human and Organizational Development Program in Fielding Graduate University / California.