About this Course

5,783 recent views
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Swedish
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Swedish

Offered by

Placeholder

Lund University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Varför skriver man?

3 hours to complete
9 videos (Total 27 min), 6 readings, 2 quizzes
9 videos
Varför skriver man?4m
Att utvecklas som skribent2m
Skrivprocessen3m
Att skriva akademiskt, del 13m
Att skriva akademiskt, del 23m
Respons är en del av skrivandet3m
Att ta emot respons1m
Att ge respons3m
6 readings
Övning: Flödesskrivande10m
Genrer10m
Övning: Slagruta (text)10m
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10m
Källor10m
Formulera responskriterier10m
1 practice exercise
Genrer30m
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Hur bygger man en akademisk text?

4 hours to complete
7 videos (Total 34 min), 5 readings, 4 quizzes
7 videos
Att bygga en text3m
Att välja innehåll i texten5m
Den akademiska textens ryggrad6m
Att disponera en vetenskaplig text4m
Alternativ till IMRaD1m
Gör texten lätt att överblicka8m
5 readings
Övning: Abstraktionsnivå10m
Övning: Perspektiv10m
Övning: Håller ryggraden?10m
Utvärdera mellanrubriker10m
Övning: Leta metatext10m
2 practice exercises
Textens delar30m
Vad betyder IMRaD?30m
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Hur ser det akademiska språket ut?

4 hours to complete
12 videos (Total 35 min), 2 readings, 4 quizzes
12 videos
Skribentens röst3m
Tes och argument4m
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1m
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2m
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2m
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2m
Vad är en funktionell text?2m
Syftningsregeln2m
Symmetriregeln2m
Subjektsregeln2m
Sammandragningsregeln2m
2 readings
Övning: Hur syns författaren i texten?10m
Källor10m
1 practice exercise
Sambandsord30m
Week
4

Week 4

1 hour to complete

Vad innebär akademisk hederlighet?

1 hour to complete
2 videos (Total 13 min), 3 readings
2 videos
Referensers beståndsdelar6m
3 readings
Referenshanteringsprogram10m
Källor10m
Exempel på referenser10m

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.